परिच्छेद–५ आयोगको अवसर र चुनौतिहरु

परिच्छेद–५ आयोगको अवसर र चुनौतिहरु

कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्ने तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नेपाल कानून आयोगको स्थापना भएको हो ।आयोगले स्थापनाकाल देखि नेपाली कानूनी प्रणालीको विकास र समृद्धिमा उल्लेख्य योगदान गरेको छ ।

 .. अवसरहरु

     आयोगका लागि देहायको अवसरहरु रहेका छन्:

  • नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ ले आयोगलाई स्वायत्त कानूनी संस्थाको रुपमा बिकास गरी कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्ने तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ ।
  • वि. सं.२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात संविधानसभावाट निर्माण भएको नेपालको संविधान, करिव छ दशक लामो प्रयास पछि नवीनतम मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरि लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी अपराध संहिता, अन्तर्राष्ट्रिय सर्बोत्तम अभ्यास (International Best Practice), नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले सृजना गरेको दायित्व समेतलाई दृष्टिगत गर्दा मौजुदा कानूनी व्यवस्थाहरुमा समयानुकूल सुधार र संशोधन गर्ने उपयुक्त समय आएको छ ।

.. चुनौतिहरु

     आयोगको लागि देहायको चुनौतिहरु रहेका छन् :

  • आयोगको संस्थागत स्मरण (Institutional Memory) लाई संस्थागत गर्नु,
  • आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई टिकाई (Retain) राख्नु,
  • आयोगको आफ्नै भवन नहुनु,
  • दरवन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुनु, (उदाहरणको लागि दरवन्दीमा उल्लेख भएको कम्प्यूटर ईन्जिनियरको पदपूर्तिको लागि नेपाल सरकारसँग पटक पटक माग गरिएकोमा हालसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन ।)
  • कर्मचारीहरुको ब्यावसायिक बिकास र बृत्ति बिकास (Professional and Career Development) गर्नको लागि श्रोत र साधनको अपर्याप्तता रहनु,
  • सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वयको कमी हुनु, बजेट, श्रोत र साधनको कमी हुनु।