१४. उत्पादनकर्ताले राख्नु पर्ने बिक्री–वितरण सम्बन्धी अभिलेख

१४. उत्पादनकर्ताले राख्नु पर्ने बिक्री–वितरण सम्बन्धी अभिलेख

उत्पादन भएको कुनै पनि औषधि बिक्री–वितरणमा पठाउनको लागि सो औषधिको आवश्यक विवरण प्रष्ट बुझ्न सकिने गरी अभिलेख राख्नु पर्दछ । कुनै पनि औषधिको रिकल गर्नु परेमा यस प्रकारको अभिलेखबाट सहयोग पुग्न सक्ने हुनु पर्दछ ।