८. काम हुन नपाउँदै पक्रिनेलाई सजाय

८. काम हुन नपाउँदै पक्रिनेलाई सजाय

आवश्यक वस्तु चोर्न वा नोक्सान गर्न गएको ठाउँमा पुगी काम गर्न आँटेको मौकामा वा गरिरहेकै मौकामा काम हुन नपाउँदै पक्राउमा पर्नेलाई अघि त्यस्तै कसूरमा सजाय पाएको रहेनछ भने १ वर्ष कैद गर्नु पर्छ ।