२७. प्रतिष्ठानको कार्यालय र नाम

२७. प्रतिष्ठानको कार्यालय र नाम

(१) प्रतिष्ठानको कार्यालय काठमाडां उपत्यकामा रहनेछ ।
(२) प्रतिष्ठानको कार्यालय ‘‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान” को नामबाट प्रचलित हुनेछ र अग्रेंजी भाषामा यसलाई ‘‘पोलिसि रिसर्च इन्स्टिच्यूट” भनिनेछ ।