२१. आरोहण गर्न अवसर दिनु पर्ने

२१. आरोहण गर्न अवसर दिनु पर्ने

अन्तिम शिविरमा पुगेका सरदार, पर्वतीय पथ प्रदर्शक वा उचाईमा जाने कामदारलाई पर्वतारोही दलले हिमालचुली आरोहण गर्न अवसर दिनु पर्नेछ ।