अनुसूची ३ – (धारा १६६ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित)

अनुसूची ३ – (धारा १६६ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित)

मिति २०६३ साल मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच सम्पन्न ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ र मिति २०६३ साल मङ्सिर २२ गते सम्पन्न ‘हतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौता’ बमोजिम हतियारको व्यवस्थापन र अनुगमन सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभाद्वारा यो संविधान जारी हुनेछ र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदद्वारा अनुमोदन हुनेछ ।