नेपाल अन्तरीम शासन विधान, २००७

नेपाल अन्तरीम शासन विधान, २००७

(नेपाल अन्तरीम शासन विधान, तेस्रो संशोधन, २०१० को दफा १५ बमोजिम नेपाल सरकार अन्तरीम शासन विधान सर्वसाधारणको जानकारीको निमित्त प्रकाशित गरिएको छ )

प्रस्तावना

श्री ५ महाराजधिराजबाट संवत् २००७ साल फाल्गुन ७ गतेको घोषणाद्वारा अबदेखि हाम्रा प्रज्ञाको शासन उनीहरुले आफैले रोजेको विधान परिषद्ले बनाएको प्रजातन्त्रात्मक विधान अनुसार हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प प्रकट गरिबक्सेको –

र उक्त विधान तयार नभएसम्म मौसूफलाई शासन काममा सहायता र सल्लाह दिन एक मन्त्रिमण्डल स्थापित हुनुपर्छ भन्ने इच्छा र दृढ संकल्प त्यही घोषणाद्वारा प्रकट गरिबक्सेको –

र उपर्युक्त घोषणाद्वारा मौसूफका कार्यसम्पादन गर्नामा मौसूफलाई सहायता र सल्लाह दिन एक मन्त्रिमण्डल निर्मित तथा नियुक्त गरिबक्सेको–

र यस अन्तरकालीन समयमा अन्तरिम सरकारले एक कुनै विधान र निश्चित नियम र सिद्धान्त बमोजिम काम गर्नु पर्ने आवश्यक समेत हुनाले,

श्री ५ महाराजधिराजबाट आफ्ना मन्त्रिमण्डलको सल्लाह अनुसार निम्न लिखित ऐन मञ्जूर गरी जारी गरिबक्सेको छ ।