नेपाल अन्तरिम शासन विधान, पहिलो संशोधन २००८

नेपाल अन्तरिम शासन विधान, पहिलो संशोधन २००८

स्वस्ति श्री गिरिराज चक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोत्रता ओजस्वी राजन्यप्रोज्जवल नेपालतारा ॐ रामपट्ट अतुलज्योतिर्मय त्रिशक्तिपट्ट अतिप्रबल गोरखादक्षिबाहु महाधिपति सर्वोच्च कम्याण्डर इन चीफ श्री मन्महाराजाधिराज श्री श्री श्री महाराज त्रिभुवनवीरविक्रम जङ्गबहादुर शाहबहादुर शमशेर जङ्गदेवानाम सदा समरविजयिनाम्।

 

नेपाल अन्तरिम शासन विधान, पहिलो संशोधन २००८

प्रधान न्यायालयको राम्रो संगठन र संचालनको लागि नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ लाई संशोधित गर्ने ।

यौटा ऐन

प्रस्तावना : प्रधान न्यायालयको राम्रो संगठन र संचालन व्यवस्था दिनाको लागि केही अदल बदल र थप गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएकाले मन्त्रमण्डलको सल्लाहअनुसार यो ऐन जारी भएको छ ।

१         क. यो ऐनको नाम—नेपाल अन्तरिम शासनविधान, दोस्रो संशोधन २००८ हुनेछ ।

ख. यो ऐन तुरुन्त लागू हुनेछ ।

 

२         अन्तरिम शासनविधानको दफा ३० को उपदफा २ मा –प्रधान न्यायालयसँग सल्लाह लिइनेछ –को पछि, – यस किसिमको नियुक्ति एक वर्षको नोकरी पुगेपछि सदर गर्ने गरी अस्थायीरुपमा हुन सक्तछ –  थप्ने ।

३         दफा ३० को उपदफा ३ मा नागरिक नभई र, –को पछि र उपदफा ३ को क को अगि-जहाँसम्म हुन सक्छ, थप्ने ।क. र ख. बाट कमसेकम झिक्ने फेरि यही दफाको अन्त्यमा न्यायाधीशहरु छान्न उच्चशिक्षासम्बन्धी विशिष्टता एंश अदालततर्फ र कानूनको राम्रो अनुभवको पनि विचार राखिनेछ, — थप्ने ।

४         दफा ३० को उपदफा ५ मा ‘अयोग्य ठहरिएमाको पछि, -मन्त्रिमण्डलमा कमसेकम ३ खण्डको, –अगाडि ‘सल्लाहकार समितिको पनि राय वुझी-थप्ने ।

५         पुरानो दफा ३१ लाई निम्न लिखित सच्याइएको रुपमा पढ्ने. -३१ प्रधान न्यायालयको आदेश फैसलाहरु अकाट्य प्रमाण भनी माने हुनेछ । प्रधान न्यायालयको र सो मातहातका अदालतहरुको अवहेलनासम्बन्धी सजाय गर्ने अख्तियार यस प्रधान न्यायालयलाई हुनेछ ।

(नेपाल गजेट २००९।३।१०)