नेपाल अन्तरिम शासन विधान (पाँचौ संशोधन) २०१५

नेपाल अन्तरिम शासन विधान (पाँचौ संशोधन) २०१५

स्वस्ति गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत ओजस्वी राजन्य प्रोज्जवल नेपालतारा अति ओजस्वी त्रिभुवनप्रजातन्त्रश्रीपद ॐ रामपट्ट अतुलज्योतिर्मय त्रिशक्तिपट्ट अतिप्रबल गोरखादक्षिणबाहु महाधिपति फिल्डमार्शल र सर्वाेच्च कम्याण्डर इन चीफ श्रीमन्महाराजाधिराज श्री श्री श्री महाराज महेन्द्रवीरविक्रम जङ्गबहादुर शाहबहादुर शमशेर जङ्गदेवानाम् सदा समर्विजयिनाम् ।

२०१५ सालको ऐन नं. १३
नेपाल अन्तरिमशासन विधानलाई संशोधन गर्ने ऐन

नेपाल अन्तरिम शासन विधान (यसपछि मूल ऐन भनिएको) लाई संशोधन गर्न आवश्यक परेकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिपरिषदको सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नामः– यस ऐनको नाम नेपाल अन्तरिम शासन विधान (पाँचौ संशोधन), २०१५ रहेकोछ ।

२. रुपान्तरः– मूल ऐनको दफा २४, दफा २५, दफा २७, दफा ३१, दफा ६३, दफा ५३, दफा ५८ (क), दफा ७१ र दफा ७२ मा मन्त्रिमण्डल भन्ने शब्दहरु उल्लेख भएका ठाउँमा सो शब्दको सट्टा मन्त्रिपरिषद् भन्ने शब्दहरु राखिएको छ ।

३. मूल ऐनको दफा ४१ मा संशोधनः– मूल ऐनको दफा ४१ को सट्टा निम्नलिखित दफा ४१ राखिएकोछः–

४१. अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको चुनावः– श्री ५ महाराजाधिराजले तोकिबक्सेको सदस्य अथवा व्यक्तिको सभापतित्वमा सल्लाहकार सभाले दुईजना सदस्यलाई क्रमशः आफ्नो अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुन्नेछ र पछि पनि जैले जैले, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्षको पद रिक्त हुनेछ । कुनै अन्य सदस्यलाई, स्थितिअनुुसार अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष चुन्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको चुनाव सभामा, उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतले गरिन्छ, तथा सभाका पदेन सदस्यहरु यी पदका चुनावको निमित्त उम्मेदवार खडा हुन पाउने छैनन् ।

४. मूल ऐनको दफा ६४ मा संशोधनः– मूल ऐनको दफा ६४ को सट्टा निम्नलिखित दफा ६४ राखिएको छः–

६४. लोक सेवा आयोगः– नेपालको निमित्त एक लोक सेवा आयोग (पब्लिक सर्भिस कमिशन) रहनेछ । त्यसमा एक सभापति र श्री ५ महाराजाधिराजबाट तोकि बक्से जति सदस्य रहनेछन् ।

५. रुपान्तरः– मूल ऐनको दफा ६५, दफा ६६ र दफा ६७ मा “पब्लिक सर्भिस कमिशन” भन्ने शब्दहरु उल्लेख भएका ठाउँमा सो शब्दहरुको सट्टा “लोक सेवा आयोग” भन्ने शब्दहरु राखिएकोछ ।

६. मूल ऐनको दफा ६९ मा संशोधनः– मूल ऐनको दफा ६९ को सट्टा निम्नलिखित दफा राखिएकोछः–

६९. आयोग (कमिशन)– (१) निर्वाचनको निमित्त मताधिकारहरुको नामावली तयार गर्ने कामको रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देश गर्ने र निर्वाचन गराउने र निर्वाचन सम्बन्धी शंका र मुद्दा हेरी निर्णय गर्नको निमित्त निर्वाचन अदालत नियुक्त गर्ने समेत अधिकार दिइ एक आयोग खडा गरिनेछ, जसलाई यस ऐनमा निर्वाचन आयोग भनिएकोछ ।

(२) निर्वाचन आयोगमा एक प्रधान निर्वाचन कमिश्नर र श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिपरिषद्का सल्लाह अनुसार समय समयमा तोकिबक्से बमोजिमका अरु निर्वाचन कमिश्नरहरु रहनेछन् । प्रधान निर्वाचन कमिश्नर र अरु निर्वाचन कमिश्नरहरु श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह अनुसार नियुक्त गरिबक्सनेछ ।

(३) निर्वाचन कमिश्नरहरुको पदको अवधि र सेवाका अरु शर्तहरु श्री ५ महाराजधिराजबाट नियमद्वारा तोकि बक्से बमोजिम हुनेछन् ।
तर प्रधान निर्वाचन कमिश्नर र अरु निर्वाचन कमिश्नरहरु सर्वाेच्च अदालतका न्यायधिश जुन अवस्थामा र जुन रीतले खारेज हुन्छन् सोही बमोजिम बाहेक खारेज हुने छैनन् । नियुक्त भएपछि निजहरुलाई मर्का पर्ने गरी निजहरुको सेवाका शर्तहरुमा हेरफेर गरिने छैन ।

 

लालमोहर सदर मिति २०१५।२।१९