Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१०. सचिवालय रहने ठाउँ

काउन्सिलको सचिवालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।