५. स्थायी सेवामा नियुक्ति

५. स्थायी सेवामा नियुक्ति

अल्पसेवामा नियुक्ति भएको व्यक्ति प्रवर समितिको सिफारिशमा नेपाली सेनाको रिक्त प्राविधिक पदमा स्थायी नियुक्ति हुन सक्नेछ ।