Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

६. बढुवा

अल्पसेवाको प्राविधिक उप–सेनानीमा दुई वर्षको सेवा अवधि पूरा गरी सकेका र बेसिक तालीम प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई अल्पसेवाको प्राविधिक सह–सेनानीमा बढुवा गर्न सकिनेछ ।