११. निःशुल्क उपचारको सुविधा

११. निःशुल्क उपचारको सुविधा

आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा दुर्घटनामा पर्न गएमा नेपाली सेना मातहतका निजामती कर्मचारीलाई प्रधान सेनापति वा प्रिन्सिपल ष्टाफ अधिकृतको सिफारिश भए सैनिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गरिनेछ ।