१२. तीजमा दर पठाउनेः

१२. तीजमा दर पठाउनेः

तीज पर्वमा दर पठाउदा आ–आफ्नाे प्रचलन एवं परम्परा अनुसार मिठाई र फलफुल जस्ता चीजबीजहरु सबै गरी बढीमा दुई किस्ती बाहेक अन्य कुनै सामग्री पठाउन हुदैन ।