भाग १ – प्रारम्भिक

भाग १ – प्रारम्भिक

१. संविधान मूल कानूनः यो संविधान नेपालको मूल कानून हो र यसमा लेखिएका कुराका अधीनमा रही
यो संग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ ।
२. राष्ट्रः

(१) जुनसुकै धर्म, वर्ण, जात वा जातिका भए पनि समान आकांक्षा राख्ने र राजमुकुटप्रति
आस्थाद्वारा एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रुपमा एक राष्ट्र हो ।

(२) आफ्नो प्रतिभा र परम्परा अनुसार राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनको विकास गर्नेर अरु राष्ट्रहरुसंग आफ्नो सम्बन्ध निर्धारण गर्ने राष्ट्रको अविनाश्य र अविच्छेद्य अधिकार हो ।

३. अधिराज्यः (१) नेपाल एउटा स्वतन्त्र, अविभाज्य र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राजतन्त्रात्मक हिन्दू अधिराज्य हो ।

(२) नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको क्षेत्र; र

(ख) यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।

४. राष्ट्र भाषाः नेपालको राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा हो ।

५. राष्ट्रिय झण्डाः सिम्रिक रङ्गको भूइँ र गाढा नीलो रङ्गको किनारा भएको दुई त्रिकोण अलिकतिजोरिएको, माथिल्लो भागमा खुर्पे चन्द्रको बीचमा सोह्रमा आठ कोण देखिने सेतो आकार र तल्लोभागमा बाह्र कोण युक्त सूर्यको सेतो आकार अंकित भएको, परम्परागत झण्डा नेपालको राष्ट्रिय झण्डाहो । सो झण्डा बनाउने तरीका र तत्सम्बन्धी अरु विवरण अनुुसूची १ मा दिइएको छ ।

६. राष्ट्रिय गान, इत्यादिः (१) अनुसूची २ मा लेखिए बमोजिमको श्री ५ को सलामी नेपालको राष्ट्रिय गान हो ।

(२) नेपालको राष्ट्रिय फूल लालीगुराँस, राष्ट्रिय रङ्ग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई र राष्ट्रियपंछी डाँफे हो ।

(३) नेपालको निसाना–छाप अनुसूची ३ मा अंकित भए बमोजिमको हुनेछ ।तर सो निसाना–छाप आवश्यकतानुुुसार ठूलो वा सानो आकारको बनाउन सकिनेछ र त्यसमाश्री ५ को सरकारबाट निर्धारित रङ्ग प्रयोग हुन सक्नेछ ।