अनुसूची–१६, कर्मचारिको परिचय पत्रको ढाँचा

अनुसूची–१६, कर्मचारिको परिचय पत्रको ढाँचा

 

कर्मचारीको परिचयपत्र देहाय बमोजिमको विवरण अनुरूप हुनु पर्नेछ

(१) सबै कर्मचारीहरूले सचिवालयभित्र प्रवेश गर्दा र बस्दा अनिवार्य रुपमा कर्मचारी परिचयपत्र लगाएको हुनु पर्ने र अन्य स्थानमा आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने ।
(२) कर्मचारी परिचयपत्र ९ से.मी. लम्बाई ५.५ चौडाइको हुने ।
(३) कर्मचारीको परिचयपत्र सेतो कागजको हुनेछ ।
(४) परिचय पत्रको अगाडि पट्टि सवभन्दा माथिल्लो भागमा १२ प्वाइन्टको अक्षरमा व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय र १४ प्वाइन्टको अक्षरमा कर्मचारी परिचयपत्र लेख्ने, त्यस्तै १८ प्वाइन्टको अक्षरमा कर्मचारीको नाम र १६ प्वाइन्टको अक्षरमा दर्जा लेख्ने । दर्जा भन्दा मुनि नागरिकता नं. लेख्ने ।
(५) परिचयपत्रको अगाडि पट्टि माथिल्लो भागमा रातो रंगको नेपाल सरकारको क्रेष्ट छाप्ने र दायाँपट्टिको तल्लो भागमा अटो साईजको स्वेत–श्याम वर्णको फोटो टाँस्ने ।

(६) परिचयपत्रको पछाडिको भागमा १४ प्वाइन्टको अक्षरमा संकेत नम्बर राखी त्यसको मुनि दायाँ पट्टि प्रमाणित गर्नेको दस्तखत र वायाँपट्टि कर्मचारीको दस्तखत लेख्ने ।

(७) परिचयपत्रको पछाडिको तल्लो भागमा १४ प्वाइन्टको कर्मचारीको नाम, सचिवालयको नाम र कर्मचारीको दर्जा अंग्रेजीमा लेख्ने ।
(८) परिचयपत्रको पछाडिको वाँकी भागमा १२ प्वाइन्टको “यो परिचयपत्र कसैले पाएमा व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रहरी कार्यालयमा बुझाइदिनु होला” भन्ने सूचना लेख्ने ।
(९) विभागीय प्रमुख वा निजबाट अधिकार प्राप्त कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी काम हेर्ने अधिकृतले परिचयपत्र प्रमाणित गर्ने ।
(१०) कर्मचारी परिचयपत्र प्लाष्टिकका (पारदर्शी) खोलमा राखी देव्रेतर्फको कांधको एक वित्तामुनि छातीमा पर्ने गरी अन्य व्यक्तिले राम्रोसँग देख्ने तरिकाले लगाउने ।
(११) कर्मचारी परिचयपत्र वितरण गर्दा सचिवालयकै खर्चमा पहिलो पटक वितरण गर्ने र सो हराई वा च्यातिई अर्काे लिनु पर्दा कर्मचारीले आफ्नै खर्चमा उपलब्ध गर्नु पर्नेछ । तर, बढुवा वा कायम मुकायम भएमा सचिवालयले नै उपलब्ध गराउने ।

(१२) कुनै कर्मचारी सेवाबाट हटेमा निजले आफ्नो परिचयपत्र तुरुन्त सचिवालयमा फिर्ता बुझाउनु पर्नेछ ।
(१३) परिचयपत्र प्रयोग गर्ने गराउने जिम्मेवारी विभागीय प्रमुखको हुनेछ ।
(१४) यसरी परिचयपत्र नलिने वा नलगाउने कर्मचारीलाई सचिवालयमा प्रवेश गर्न नदिने वा अनुशासन कायम गर्न कारवाही समेत विभागीय प्रमुखले गर्न सक्नेछ ।