Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३. नेपाल सरकारको सम्पत्ति

नेपाल….. भित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमीनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिज पदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ ।