अनुसूची ५ घर पालुवा जीवजन्तु, सवारी साधन र पैदल यात्रुकाे लागि बाटोहरु

अनुसूची ५ घर पालुवा जीवजन्तु, सवारी साधन र पैदल यात्रुकाे लागि बाटोहरु

अनुसूची ५

नियम २ सँग सम्बन्धित

घर पालुवा जीवजन्तु, सवारी साधन र पैदल यात्रुकाे लागि बाटोहरु

 

१. बबईदेखि सैनावारसम्मकाे राजमार्ग ।

२. अ्म्रेनीदेखि दानुवाताल हुदैँ तेलपानीसम्म ।

३. अम्रेनी दानुवाताल हुदैँ तेलपानीसम्म ।

४. रााझागाउँबाट आउने बाटोको किनारा च्यामा खाेलादेखि निकुञजकाे वनपथ हुँदै चिसापानी करेली खाेलासम्म ।