Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिशिष्ट दुई अलङ्कार

सबै अलङ्कारहरूको प्रतीक समूहमा (१) मण्डल (२) पट्टिका हुनेछन् । पट्टिकासहित मण्डल बायाँ छातीमा लगाइनेछ । मण्डलको व्यास ३.८ सेन्टिमिटर पट्टिकाको लम्बाइ ३.८ सेन्टिमिटर र चौडाइ १.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । मण्डल र पट्टिकाको संयुक्त लम्बाई ८.४ सेन्टिमिटर हुनेछ ।

अनुसूची–१
राष्ट्र यशोबद्र्धक अलङ्कार

(क) मण्डल :- यो मण्डल आठ कोणयुक्त चाँदीबाट बनेको हुनेछ । यसको अग्रभागमा नेपालको नक्सामाथि दुईवटा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा क्रस भई फहराइरहेको हुनेछ । फहराएको झण्डाको माथितिर यो अलंकारको आदर्श वाक्य “योगक्षेम बहन” रहनेछ । नेपालको नक्साको मुनितिर अलङ्कारको नाम “राष्ट्र यशोवद्र्धक” रहनेछ । अष्टकोणको वीच भागमा अगाडि पछाडि दुवैतिरबाट देखिने उठेको भाग रहनेछ ।
मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको तलतिर फर्किएर बिँड जोडिएका दुई खुकुरीहरुको मध्यभागमा तीन पातयुक्त लालीगुराँस हुनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ बाँया पहेंलो र बीचमा निलो हुनेछ, हरेकको चौडाई ११ मिलिमिटर हुनेछ । निलोको दायाँ बायाँ २.५ मिलिमिटरको रातो धर्काहरु हुनेछन् ।

अनुसूची–२
परम पौरख भास्कर अलङ्कार

(क) मण्डल :- यो मण्डल चाँदीबाट बनेको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यभागमा एक षट्कोण रहनेछ । सोह्र कोणयुक्त कमलको पूmलको पत्रको बाहिरी घेरा हुनेछ । षट्कोणभित्र डमरु, त्रिशुल र नेपालको नक्सा रहनेछ । षट्कोणको बाहिरी भागमा एउटा वृत्त हुनेछ । वृत्तको माथिल्लो भागमा यस अलंकारको आदर्श वाक्य “उत्साहशक्ति अनुपमशक्ति” र वृत्तको तल्लो भागमा अलंकारको नाम “परम पौरख भास्कर” रहनेछ । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको तलतिर फर्किएर बिँड जोडिएका दुई खुकुरीहरुको मध्यभागमा तीन पातयुक्त लालीगुराँस हुनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ रातो बायाँ पहेलो र विचमा निलो १२.६६ मिलिमिटरको समान नापका धर्काहरु हुनेछन् ।

अनुसूची–३
नेपाल प्रताप सुभूषण अलङ्कार

(क) मण्डल :- यो मण्डल चाँदीबाट बनेको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा षट्कोण हुनेछ । यसमा बाह्रवटा कमलपत्रयुक्त गोलाई हुनेछ । षट्कोणको माथिल्लो भागमा दायाँ बायाँ चन्द्र र सूर्य हुनेछ ।
षट्कोणको मध्यभागमा नेपालको नक्सा रहनेछ । षट्कोणको मुनितिर दायाँ खुकुरी डण्डा क्रस र बायाँ खुँडा क्रस हुनेछ । यसको अग्रभागको माथिल्लो वृत्ताकार भागमा आदर्श वाक्य “विजयश्री उत्तम शोभा” हुनेछ र तल्लो वृत्ताकार भागमा अलंकारको नाम “नेपाल प्रताप सुभूषण” हुनेछ ।

मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको तलतिर फर्किएर बिँड जोडिएका दुई खुकुरीहरुको मध्यभागमा तीन पातयुक्त लालीगुराँस हुनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :-

यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ बायाँ निलो कलरको ८ मिलिमिटरका धर्काहरु हुनेछन् । बीचमा २ मिलिमिटरको पहेलो धर्का, यसको दायाँ बायाँ

८ मिलिमिटरको रातो धर्काहरु हुनेछन् । यी राता धर्काका दायाँ बायाँ अर्को २ मिलिमिटरका पहेलो धर्काहरु हुनेछन् ।

अनुसूची–४
नेपाल सेवा प्रवीण अलङ्कार

(क) मण्डल :- यो मण्डल चाँदीबाट बनेको गोलाकार आकारको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा मण्डलाको आकृति हुनेछ । मण्डलाको बाहिरी भागमा चारवटा कमलको फूलको कोपिलाको पत्र रहनेछ । माथिल्लो भागमा चन्द्र र सूर्य रहनेछ । तल्लो भागमा दुइवटा नेपालको झण्डा सिधा रहनेछन् । मण्डलाको बाहिरी भागमा एउटा वृत्ताकार हुनेछ । वृत्ताकारको माथिल्लो भागमा यो अलंकारको आदर्श वाक्य “सेवा धर्म परम गहन” र वृत्ताकारको तल्लो भागमा अलंकारको नाम “नेपाल सेवा प्रवीण” रहनेछ । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको तलतिर फर्किएर बिँड जोडिएका दुई खुकुरीहरुको मध्यभागमा तिन पातयुक्त लालीगुराँस हुनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ बायाँ रातो र विचमा सेतो १२.६६ मिलिमिटरको समान नापका धर्काहरु हुनेछन् ।

अनुसूची–५
अति पौरख भास्कर अलङ्कार

(क) मण्डल :- यो मण्डल चाँदीबाट बनेको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा एक षट्कोण रहनेछ । छत्तीस पत्रयुक्त सूर्यमुखी फूल आकारको बाहिरी भागको घेरा हुनेछ । षट्कोणभित्र डमरु, त्रिशुल र नेपालको नक्सा रहनेछ । षट्कोणको बाहिरी भागमा दुइटा वृत्त हुनेछन् । दुई वृत्तको भित्र माथिल्लो भागमा यस अलंकारको आदर्श वाक्य “पुरुषार्थमा सफलता” र वृत्तको तल्लो भागमा अलंकारको नाम “अति पौरख भास्कर” रहनेछ।

मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको तलतिर फर्किएर बिँड जोडिएका दुई खुकुरीहरुको मध्यभागमा तीन पातयुक्त लालीगुराँस हुनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ निलो, बायाँ रातो र विचमा सेतो १२.६६ मिलिमिटरको समान नापका धर्काहरु हुनेछन् ।

अनुसूची–६
नेपाल प्रताप आभूषण अलङ्कार

(क) मण्डल :- यो मण्डल चाँदीबाट बनेको हुनेछ । यो गोलाकार आकारको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा षट्कोण हुनेछ । षट्कोणको माथिल्लो भागमा दायाँ बायाँ चन्द्र र सूर्य हुनेछ । षट्कोणको मध्यभागमा नेपालको नक्सा रहनेछ । षट्कोणको मुनितिर दायाँ खुकुरी डण्डा क्रस र बायाँ खुँडा  क्रस हुनेछ । षट्कोण बाहिरी भागमा वृत्त रहनेछ । वृत्त बाहिर बाह्र कोणयुक्त (भित्र बाहिर) सूर्यको किरण हुनेछ । यसको अग्रभागको माथिल्लो वृत्ताकार भागमा आदर्श वाक्य “शाहसीको शिर उच्च” हुनेछ र तल्लो वृत्ताकार भागमा अलंकारको नाम “नेपाल प्रताप आभूषण” हुनेछ । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको तलतिर फर्किएर बिँड जोडिएका दुई खुकुरीहरुको मध्यभागमा तीन पातयुक्त लालीगुराँस हुनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ बायाँ रातो र विचमा पहेलो ११ मिलिमिटरका धर्काहरु हुनेछन् र पहलो धर्काका दायाँ बायाँ २.५ मिलिमिटरका निला धर्काहरु हुनेछन् ।

अनुसूची–७
समाजसेवा रत्न अलङ्कार

(क) मण्डल :- यो मण्डल चाँदीबाट बनेको हुनेछ । यो गोलाकार आकारको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा महिला र पुरुषको हात मिलाएको आकृति हुनेछ । यसको बाहिर एउटा वृत्त हुनेछ । वृत्ताकारको माथिल्लो भागमा आदर्श वाक्य “राष्ट्रको लागि जागौँ” हुनेछ र तल्लो वृत्ताकार भागमा अलंकारको नाम समाजसेवा रत्न” हुनेछ । वृत्तको बाहिरी भागमा सोह्रवटा फूलको पत्रको ठूला र
साना आकारका गोलाकार वृत्तहरु रहनेछन् । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको तलतिर फर्किएर बिँड जोडिएका दुई
खुकुरीहरुको मध्यभागमा तिन पातयुक्त लालीगुराँस हुनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :-

यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ बायाँ निलो र विचमा सेतो १२.६६ मिलिमिटरको समान नापका धर्काहरु हुनेछन् ।

अनुसूची–८
महापौरख भास्कर अलङ्कार

(क) मण्डल :- यो मण्डल चाँदीबाट बनेको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा एक षट्कोण रहनेछ । यसको बाहिरी भागमा बाह्र कोणयुक्त सूर्यको किरण हुनेछ । षट्कोणभित्र डमरु, त्रिशुल र नेपालको नक्सा रहनेछ । षट्कोणको बाहिरी भागमा दुइटा वृत्त हुनेछन् । दुई वृत्तको भित्र माथिल्लो भागमा यस अलंकारको आदर्श वाक्य “चम्कन्छ पुरुषार्थ” र वृत्तको तल्लो भागमा अलंकारको नाम “महापौरख भाष्कर” रहनेछ । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको तलतिर फर्किएर बिँड जोडिएका दुई खुकुरीहरुको मध्यभागमा तीन पातयुक्त लालीगुराँस हुनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका : यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ सेतो बायाँ हरियो र विचमा रातो १२.६६ मिलिमिटरको समान नापका धर्काहरु हुनेछन् ।

अनुसूची–९
नेपाल प्रताप भूषण अलङ्कार

(क) मण्डल :- यो मण्डल चाँदीबाट बनेको हुनेछ । यो गोलाकार आकारको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा षट्कोण हुनेछ । षट्कोणको माथिल्लो भागमा दायाँ बायाँ चन्द्र र सूर्य हुनेछ । षट्कोणको मध्यभागमा नेपालको नक्सा रहनेछ । षट्कोणको मुनितिर दायाँ खुकुरी डण्डा क्रस र बायाँ खुँडा क्रस हुनेछ । षट्कोणको बाहिरी भागमा वृत्त रहनेछ । वृत्त बाहिर सोह्रवटा त्रिकोणयुक्त छिद्र हुनेछ । यसको माथिल्लो वृत्ताकार भागमा आदर्श वाक्य “परित्राणाय साधूनाम्” हुनेछ र तल्लो वृत्ताकार भागमा अलंकारको नाम “नेपाल प्रताप भूषण” हुनेछ ।
मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको तलतिर फर्किएर बिँड जोडिएका दुई खुकुरीहरुको मध्यभागमा तीन पातयुक्त लालीगुराँस हुनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका : यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.८ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ बायाँ निलो र वीचमा पहेलो ११ मिलिमिटरका धर्काहरु हुनेछन् । र पहलोको दायाँ बायाँ २.५ मिलिमिटरका रातो धर्काहरु हुनेछन् ।