Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिशिष्ट तीन पदकहरु

सबै पदकहरूको प्रतीक समूहमा (१) मण्डल र (२) पट्टिका हुनेछन् । पट्टिकासहित मण्डल बायाँ छातीमा लगाइनेछ । मण्डलको व्यास ३.८ सेन्टिमिटर, पट्टिकाको लम्बाइ ३.२ सेन्टिमिटर एवं चौडाइ १.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । मण्डल र पट्टिकाको संयुक्त लम्बाइ ७.८ सेन्टिमिटर हुनेछ ।

अनुसूची–१
लोकश्री पदक

(क) मण्डल :-

यो पदक तामाबाट बनेको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा एक षट्कोण रहनेछ । षट्कोणको भित्री भागमा नेपालको नक्सा रहनेछ । षट्कोणको बाहिरी भागमा दुईवटा गोलाकार वृत्त हुनेछन् । वृत्तको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “स्वच्छ आचार उच्च विचार” रहनेछ ।
वृत्तको तल्लो भागमा यो पदकको नाम “लोकश्री पदक” रहनेछ । पदकको बाहिरी भागमा सोह्रवटा
त्रिकोणयुक्त छिद्र रहनेछन् ।

मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ बाँया रातो र बीचमा फिक्का निलो हुनेछ र चौडा १०.६६ मिलिमिटरको हुनेछन् ।

अनुसूची–२
राष्ट्रसेवा पदक प्रथम श्रेणी

(क) मण्डल :- यो पदक चाँदीबाट बनेको हुनेछ । यसको अग्रभागमा षट्कोणको भित्री भागमा दुईवटा वृत्तहरु रहनेछन् । वृत्तको भित्री भागमा दुइवटा नेपालको झण्डाहरु रहनेछन् । झण्डाहरुको वीचमा सूर्यका सातवटा किरणहरु रहनेछन् । झण्डाहरुको मुनि महिला र पुरुषका दुईवटा हातहरु हुनेछन् ।

वृत्तको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “राष्ट्रसेवा सर्वोपरी” रहनेछ । वृत्तको तल्लो भागमा यो पदकको नाम “राष्ट्रसेवा पदक” रहनेछ । षट्कोणको पृष्ठभूमि गोलाकार हुनेछ ।

मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :-

यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ बाँया निलो, बिचमा रातो र निलो र रातोको वीचमा सेतो हुनेछ । हरेकको चौडा ६.४ मिलिमिटरको हुनेछ ।

राष्ट्रसेवा पदक द्वितीय श्रेणी

(क) मण्डल :- यो पदक तामाबाट बनेको हुनेछ । यसको अग्रभागमा एक षट्कोण रहनेछ । षट्कोणको भित्री भागमा एउटा वृत्त रहनेछ । वृत्तको भित्री भागमा दुईवटा नेपालका झण्डाहरु रहनेछन् ।

झण्डाहरुको वीचमा सूर्यका सातवटा किरणहरु रहनेछन् । झण्डाहरुको मुनि महिला र पुरुषका दुईवटा हातहरु हुनेछन् । वृत्तको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “राष्ट्रसेवा सर्वोपरी” रहनेछ । वृत्तको तल्लो भागमा यो पदकको नाम “राष्ट्रसेवा पदक” रहनेछ । षट्कोणको पृष्ठभूमि
गोलाकार हुनेछ ।

मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :-

यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ बाँया निलो, बिचमा रातो र निलो र रातोको वीचमा सेतो हुनेछ । हरेकको चौडा ६.४ मिलिमिटरको हुनेछ ।

अनुसूची–३
सत्कार्य पदक

(क) मण्डल :-0 यो पदक तामाबाट बनेको हुनेछ । यो गोलो वृत्ताकारको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा महिला र पुरुषले झुकेर नमस्कार गरेको आकृति रहनेछ । त्यसको बाहिर दुईवटा वृत्तहरु रहनेछन् । वृत्तको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “सर्वजनहिताय सुखाय” रहनेछ । वृत्तको तल्लो भागमा यो पदकको नाम “सत्कार्य पदक” रहनेछ । वृत्तको छेउमा एकसय आठवटा धर्काहरु रहने छन् ।

मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । समान नापको दायाँ बाँया हरियो र बिचमा सेतो हुनेछ ।

अनुसूची–४
समाजसेवा पदक

(क) मण्डल :- यो पदक तामाबाट बनेको हुनेछ । यो गोलो वृत्ताकारको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा नेपालको नक्सा हुनेछ । नक्साको माथि समाजसेवा झल्किने रक्तदानको लोगो हुनेछ । यसको बाहिर दुईवटा वृत्तहरु रहनेछन् । वृत्तको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “परोपकार परमपुण्य”
रहनेछ । वृत्तको तल्लो भागमा यो पदकको नाम “समाजसेवा पदक” रहनेछ । वृत्तको बाहिरी भागमा बत्तीसवटा गोलाका बिन्दुहरु हुनेछन् । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । ९.२६३ मिलिमिटर नापको दायाँ बाँया आकासे निलो, बिचमा सेतो र सेतोको दायाँ बायाँ २.१०५ मिलिमिटरनापको गुलाबी धर्काहरु हुनेछन् ।

अनुसूची–५
शिक्षाज्योति पदक

(क) मण्डल :- यो पदक तामाबाट बनेको हुनेछ । यो षट्कोण आकारको हुनेछ । षट्कोणको मध्यमा अग्रभागमा हल्का उठेको वृत्त रहनेछ । वृत्तको मध्यभागमा कमलको फूल रहनेछ । कमलको फूलको माथि बलिरहेको दियो र मुनि किताब रहनेछ । वृत्तको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “विद्ययामृतमस्नुते” रहनेछ । वृत्तको तल्लो भागमा यो पदकको नाम “शिक्षाज्योति पदक” रहनेछ ।
मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको
आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।
(ख) पट्टिका : यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ बाँया
२.१०५ मिलिमिटर चौडा हरियो, बिचमा ९.२६३ मिलिमिटर चौडा आकासे र आकासे निलोको दायाँ
बायाँ पनि ९.२६३ मिलिमिटर चौडाकै सेतो हुनेछ ।

अनुसूची–६
सगरमाथा पदक

(क) मण्डल :-

यो पदक तामाबाट बनेको हुनेछ । यो पाँच कोणयुक्त आकारको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा पनि केही उठेको पाँच कोणयुक्त आकार हुनेछ । मध्यभागमा सगरमाथाको चित्र रहनेछ । सगरमाथाको चुचुरोमाथि नेपालको झण्डा र झण्डाको दायाबायाँ चन्द्र र सूर्य रहनेछ । बाहिरी र भित्री पाँच कोणयुक्त आकारको वीचको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “साहसीको शीर झुक्दैन” रहनेछ भने तल्लो भागमा यो पदकको नाम “सगरमाथा पदक” रहनेछ। मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँबाँया ७ मिलिमिटरको सेतो, बीचमा ४ मिलिमिटरको रातो र रातोको दायाँबायाँ ७ मिलिमिटरको निलो हुनेछ ।

अनुसूची–७
सुकीर्ति पदक

(क) मण्डल :- यो पदक तामाबाट बनेको हुनेछ । यो गोलो वृत्त आकारको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा नेपाल सरकारको लोगो रहनेछ । लोगोको बाहिरी भागमा एउटा वृत्त रहनेछ । वृत्तको बाहिर माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “कीर्तिर्यस्य स जिवती” रहनेछ भने तल्लो भागमा यो पदकको नाम “सुकीर्ति पदक” रहनेछ । वृत्तको बाहिरी भागमा आठवटा कोकिसको आकारको
आकृति रहनेछन् । आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ बाँया ७.५ मिलिमिटरको प्याजी, बिचमा २ मिलिमिटरको पहेलो रंग र पहलो रंगको दायाँ वायाँ ७.५ मिलिमिटरको रातो रंग हुनेछ ।

अनुसूची–८
वीरता पदक

(क) मण्डल :- यो पदक चाँदीबाट बनेको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा क्रस खुकुरी रहनेछ । क्रस खुकुरीको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “राष्ट्रप्रति समर्पण” रहनेछ भने तल्लो भागमा यो पदकको नाम “वीरता पदक” रहनेछ । यसको बाहिर एउटा वृत्त रहनेछ । वृत्त बाहिर दुइवटा खुकुरीले सुनौलो दियोलाई ढाकेको बाह्रवटा आकृतिहरु रहनेछ । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । दायाँ, बाँया ५ मिलिमिटरको रातो रंग, बिचमा १० मिलिमिटरको रातो रगको र सो रातोको दायाँ बायाँ ६ मिलिमिटरको सेतो रंंंगको हुनेछ ।

अनुसूची–९

सौर्य पदक

(क) मण्डल :- यो पदक चाँदीबाट बनेको हुनेछ । यो बाह्र कोणयुक्त सूर्यको आकारको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा नेपालको नक्सा रहनेछ । नक्साको माथिल्लो भागबाट उदाउँदो सूर्यले नेपालको नक्सामाथि किरण फ्याँकिरहेको आकृति रहनेछ । यसको बाहिर वृत्त रहनेछ । वृत्तको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “आत्मबलमा शाहस” रहनेछ भने तल्लो भागमा यो पदकको नाम “सौर्य
पदक” रहनेछ । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । यो दायाँबाट क्रमशः रातो, निलो, पहेँलो, सेतो, प्याजी, हरियो, गुलाबी रंंंगको हुनेछ ।

अनुसूची–१०

प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्धार पदक

(क) मण्डल :- यो पदक तामाबाट बनेको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा प्राकृतिक प्रकोप झल्कने ( बाढी, पहिरो, रुख, हिमाल, पहाड) आकृति रहनेछ । वृत्तको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्शध वाक्य “आत्मवत् सर्वभूतेषु” रहनेछ भने तल्लो भागमा यो पदकको नाम “प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्धार पदक” रहनेछ । बाहिरको भागमा बाह्र कोणयुक्त कमलको फूलको पत्रहरु रहनेछन् । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :-

यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । यो दायाँ बायाँ पहेँलो, वीचमा सेतो र सेतोको दायाँ बायाँ रातो रंगको हुनेछ ।

अनुसूची–११
विकासरत्न पदक

(क) मण्डल :- यो पदक तामाबाट बनेको गोलाकार आकृतिको हुनेछ । यसको अग्रभागको मध्यमा झोलुङ्गे पुल, बाटो निर्माण कार्य भैरहेको र वृक्षारोपण गरिरहेको आकृति रहनेछ । माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “निस्वार्थ सेवा परायण” रहनेछ भने तल्लो भागमा यो पदकको नाम “विकासरत्न पदक” रहनेछ । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । यो दायाँ बायाँ हरियो, वीचमा सेतो, सेतोको दायाँ बायाँ गुलाबी र गुलाबी र हरियोको वीचमा निलो रंंंगको हुनेछ ।

अनुसूची–१२
शान्ति पदक

(क) मण्डल :- यो पदक तामाबाट बनेको हुनेछ । यो गोलो वृत्ताकारको हुनेछ । यसको अग्रभागको पृष्ठभूमिमा नेपालको नक्सा हुनेछ । नक्साको मध्यभागमा शान्तिको प्रतीकको रुपमा दुईवटा परेवाहरु दायाँतर्फ उडिरहेको आकृति हुनेछ । माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “शिवसंकल्पमस्तु” रहनेछ भने तल्लो भागमा यो पदकको नाम “शान्ति पदक” रहनेछ । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

ख)ख) पट्टिका ः यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । यो दायाँ बायाँ निलो र वीचमा सेतो रंंंगको हुनेछ ।

अनुसूची–१३
विज्ञान प्रवीण पदक

(क) मण्डल :- यो पदक तामाबाट बनेको हुनेछ । यो गोलाकार आकारकोे हुनेछ । यसको अग्रभागको माथिल्लो भागमा दायाँतर्फ सूक्ष्मदर्शक यन्त्र, बायाँतर्फ डिस्क एन्टेना र तल्लो भागमा दायाँतर्फ विद्युत टावर बायाँतर्फ हवाइजहाजको आकृतिहरु हुनेछन् । यसको बाहिर एउटा वृत्त हुनेछ । वृत्तको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “विज्ञान प्रविधि आजको शक्ति” रहनेछ भने तल्लो
भागमा यो पदकको नाम “विज्ञान प्रवीण पदक” रहनेछ । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । यो दायाँ पहेँलो, बायाँ निलो, वीचमा सेतो र सेतो र निलोको वीचमा रातो रंंंगको हुनेछ ।

अनुसूची–१४
संविधानसभा निर्वाचन पदक

(क) मण्डल :- यो पदक तामाबाट बनेको हुनेछ । यो गोलाकार आकारको हुनेछ । यसको अग्रभागमा नेपालको नक्सा हुनेछ । नक्साको वीच भागमा मतपेटिकामा मतदान गर्दै गरेको आकृति हुनेछ । यसको बाहिर एउटा वृत्त रहनेछ । वृत्तको माथिल्लो भागमा यो पदकको आदर्श वाक्य “जनमत नै समुन्नतिको पूर्वाधार” रहनेछ भने तल्लो भागमा यो पदकको नाम “संविधानसभा निर्वाचन पदक” रहनेछ । मण्डल अवलम्बन हुने स्थानमा सोही धातुको कलशमाथि दुईवटा हातहरूले अड्याएको आकारको हुक रहनेछ । यसको पछाडिको भागमा नेपाल र त्यसको मुनि २०६४ रहनेछ ।

(ख) पट्टिका :- यो पट्टिका रेशमको हुनेछ । यसको जम्मा चौडाई ३.२ सेन्टिमिटर हुनेछ । यसको बीचमा रातो, रातोको दायाँ बाँया सेतो, सेतोको दायाँ बायाँ रातो र रातोको दायाँ बायाँ पहेँलो रंगको हुनेछ ।