गठन आदेश

गठन आदेश

सि.नं.                                              गठन आदेशको                                                                      नाम प्रकाशन मिति
१                             ग्राम विकास समिति गठन आदेश,२०१४                                                              २०१४।५।१७

२                             टिम्बर कर्पोरेशन, नेपाल,२०१४                                                                           २०१४।६।७
३                             रिजनल ट्रान्सर्पोटेशन बोर्ड (गठन) आदेश,२०१४                                                 २०१४।११।२०
४                             त्रिचन्द्र कलेज समिति (गठन) आदेश,२०१५                                                        २०१६।४।१९
५                             स्थानीय विकास कार्य समिति (गठन) आदेश,२०१६                                             २०१६।८।१५
६                            राप्तीदून बहुमुखी विकास कार्य समिति (गठन) आदेश,२०१७                               २०१७।९।१३
७                            इन्जिनियरिङ्ग स्कूल विकास समिति (गठन) आदेश,२०१७                                    २०१७।१०।२४
८                            पनौती जल विद्युत विकास समिति (गठन) आदेश,२०१९                                      २०१९।५।४
९                            ट्रेनिङ्ग वर्क सप विकास समिति (गठन) आदेश,२०२०                                          २०१९।९।२
१०                          औद्योगिक विकास समिति (गठन) आदेश,२०२०                                                    २०२०।१।३०
११                          कृषि विकास समिति (गठन) आदेश,२०२०                                                             २०२०।२।२०
१२                          वन विकास समिति फरेष्ट्री डेभलपमेन्ट बोर्ड (गठन) आदेश,२०२०                           २०२१।१।१
१३                          कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश,२०२१                                                    २०२१।४।३०
१४.                         बजेट र श्रेस्ता प्रणाली विकास समिति (गठन) आदेश,२०२१                                     २०२१।८।१
१५                          कर्णाली जलस्रोत सर्भे विकास समिति (गठन) आदेश,२०२१                                    २०२१।११।१८
१६                          वीरगञ्ज डिजेल विद्युत प्लाण्ट सञ्चालन समिति (गठन) आदेश,२०२१                      २०२२।१।२८
१७                          राजमार्ग निर्माण समिति (गठन) आदेश,२०२२                                                         २०२१।२।४
१८
१९                          इन्जिनियरिङ्ग निर्माण समिति (गठन) आदेश,२०२२                                                २०२२।७।१६

२०                         खनिज उद्योग विकास समिति (गठन) आदेश,२०२२                                                २०२२।१०।२५

२१                          महेन्द्र राजमार्ग (झापा–जनकपुर) निर्माण समिति (गठन) आदेश,२०२५                 २०२५।३।११
२२                          नवलपरासी जिल्ला विकास समिति (गठन) आदेश,२०२७                                      २०२७।८।१

२३                         महेन्द्र राजमार्ग (नारायणगढ–बुटवल) निर्माण समिति (गठन) आदेश,२०२७          २०२७।११।१७
२४                         टिकापुर विकास समिति (गठन) आदेश,२०२८                                                       २०२८।४।३१
२५                         नागार्जुन शाही वन विकास समिति (गठन) आदेश,२०२९                                         २०२९।७।३०
२६                         हवाई यातायात विकास समिति (गठन) आदेश,२०२९                                              २०२९।९।१
२७                         कन्काइ विकास समिति (गठन) आदेश,२०२९                                                         २०२९।९।१८
२८                         होटल व्यवस्थापन तथा पर्यटन (तालिम केन्द्र) समिति (गठन) आदेश,२०२९             २०२९।१२।१३
२९                         जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश,२०३०                                २०३०।६।१०
३०                         चितौन सिंचाई विकास समिति (गठन) आदेश,२०३०                                                 २०३०।७।१
३१                         सिंहदरवार सचिवालय पुनः निर्माण समिति (गठन) आदेश,२०३०                               २०३०।१०।२९
३२                        अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०३०                                                          २०३१।१।९
३३                        स्थानीय विकास निर्माण समिति (गठन) आदेश,२०३१                                                 २०३१।३।३१
३४                       पहाडी क्षेत्र कृषि विकास समिति (गठन) आदेश,२०३१                                                 २०३१।६।२१
३५                       भूमिगत जलस्रोत विकास समिति (गठन) आदेश,२०३१                                               २०३१।७।१९
३६                      औद्योगिक सेवा समिति (गठन) आदेश,२०३१                                                               २०३१।१२।२५
३७                      नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विकास समिति (गठन) आदेश,२०३२                                           २०३२।११।४
३८                       खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश,२०३२                                                           २०३१।११।११
३९                       सिंचाई विकास समिति (गठन) आदेश,२०३२                                                                २०३२।११।११
४०                      वन पैदावार विकास समिति (गठन) आदेश,२०३३                                                          २०३३।६।२५
४१                      सार्वजनिक उद्यान तथा सभा गृह विकास समिति (गठन) आदेश,२०३३                           २०३३।६।२५
४२                     दुर्गम क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश,२०३३                                                               २०३३।१०।११
४३                     तारा गाउँ विकास समिति (गठन) आदेश,२०३४                                                               २०३४।७।१
४५                    काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०३४             २०३४।११।९
४६                    सुन्सरी मोरङ्ग सिंचाई विकास समिति (गठन) आदेश,२०३५                                             २०३५।६।२
४७                   महेन्द्र राजमार्ग (बुटवल–नेपालगञ्ज) निर्माण समिति (गठन) आदेश,२०३६                      २०३६।८।१७
४८               शाही नेपाली सैनिक विमान सेवा व्यापारिक उडान विकास समिति (गठन) आदेश,२०३६    २०३६।११।२०
४९               कपास विकास समिति (गठन) आदेश,२०३७                                                                    २०३७।९।१
५०               मस्र्याङ्गदी जल विद्युत विकास समिति (गठन) आदेश,२ ०३८                                          २०३८।८।८
५१               ढलौट कार्यशाला विकास समिति (गठन) आदेश,२०३९                                                     २०३९।१।२७
५२               एकिकृत ग्रामीण विकास समिति (गठन) आदेश,२०३९                                                      २०३९।११।२५
५३               महेन्द्र राजमार्ग (कोहलपुर–महाकाली) निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश, २०४०       २०४०।८।५
५४               कान्ति बाल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०४०                                              २०४०।७।१४
५५               रेडियो प्रचार सेवा विकास समिति (गठन) आदेश,२०४१                                                     २०४१।५।१
५६               पशु आहारा उत्पादन विकास समिति (गठन) आदेश,२०४१                                                २०४१।११।२१
५७              भेरी अंचल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०४१                                                 २०४१।१२।१५
५८              कोशी अंचल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०४३                                              २०४३।१२।२
५९             नारायणी अंचल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०४३                                           २०४३।१२।२
६०             पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०४३                                         २०४३।१२।२
६१               समिति (गठन) आदेश,२०४५                                                                                              २०४५।३।६
६२              जनकपुर अंचल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०४५                                           २०४५।३।६
६३              लुम्बिनी अंचल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०४५                                             २०४५।३।६
६४             सेती अंचल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५                                                  २०४५।३।६
६५             महाकाली अंचल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०४५                                           २०४५।३।६
६६             गुम्बा व्यवस्था तथा विकास समिति (गठन) आदेश,२०४५                                                       २०४५।३।१५
६७           परोपकार श्री ५ इन्द्र राज्यलक्ष्मी देवी प्रसूती गृह विकास समिति (गठन) आदेश, २०४६             २०४६।२।३०
६८       बी.पी. कोइराला मेमोरियल प्लेनेटेरियम तथा अब्जरभेटरी विकास समिति (गठन) आदेश,२०४८   २०४९।१।१५
६९        नारायणी उप–क्षेत्रीय (सव रिजनल) अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०४९                    २०४९।४।५
७०        टेकु अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०४९                                                                    २०४९।९।२७

७१        हिले–भोजपुर तथा कटारी ओखलढुङ्गा सडक निर्माण समिति (गठन) आदेश,२०४९                    २०४९।१२।९
७२        घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति (गठन) आदेश,२०५०                                                      २०५०।३।१४
७३       देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश,२०५०                                                                        २०५०।१२।४

७४       केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश,२०५१                                                                                  २०५१।६।१०

७५      सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति (गठन) आदेश,२०५१                                                          २०५२।२।२९
७६     चन्द्रडांगी बीउ विजन तथा दुग्ध विकास समिति (गठन) आदेश,२०५२                                            २०५२।२।२९

७७   केन्द्रीय कानून पुस्तकालय विकास समिति (गठन) आदेश,२०५२                                                    २०५२।५।१९
७८   राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समिति (गठन) आदेश,२०५२                                              २०५२।९।३
७९ भानु जन्मस्थल विकास समिति (गठन) आदेश,२०५२                                                                         २०५२।१०।२२
८०. ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति (गठन) आदेश,२०५२                                    २०५२।१२।१
८१. संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समिति (गठन) आदेश,२०५२                                                               २०५२।१२।१६
८२. पाटन संग्रहालय विकास समिति (गठन) आदेश,२०५३                                                                      २०५३।२।१४
८३. वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश,२०५३                                                          २०५३।५।३
८४. मनकामना क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश,२०५३                                                                        २०५४।२।६
८५. बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश,२०५३                                                                          २०५४।२।६
८६. बुढानिलकण्ठ क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३                                                                   २०५४।२।६
८७. हलेसी महादेव स्थान विकास समिति (गठन) आदेश,२०५३                                                               २०५४।२।६
८८. पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश,२०५३                                                                           २०५४।२।६
८९. उपेक्षित र उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश,२०५४                                   २०५४।६।१५
९०. नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति (गठन) आदेश,२०५४                                                    २०५४।१०।६
९१. रोजगार प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश,२०५४                                                                     २०५४।११।४
९२. मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश,२०५५                                                                    २०५५।७।२३
९३. स्वप्न वगैचा विकास समिति (गठन) आदेश,२०५६                                                                               २०५६।९।२२
९४. कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालीम विकास समिति (गठन) आदेश,२०५६                                      २०५६।१०।१०
९५. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश, २०५८                                                              २०५८।११।१३
९६. कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) आदेश,२०५८                                २०५८।१२।१९
९७. पर्वतीय प्रशिक्षिण विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९                                                                  २०५९।२।१६
९८. कारागार सुधार समिति (गठन) आदेश, २०५९                                                                                २०५९।४।३
९९. धनकुटा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९                                                                २०५९।८।२
१००. इनरुवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९                                                                २०५९।८।२
१०१. जलेश्वर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९                                                                  २०५९।८।२
१०२. गौर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९                                                                      २०५९।८।२
१०३. हेटौडा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९                                                                  २०५९।८।२
१०४. भरतपुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९                                                                २०५९।८।२
१०५. भक्तपुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९                                                                २०५९।८।२
१०६. भैरहवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९                                                                 २०५९।८।२
१०७. दमौली अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९                                                                  २०५९।८।२
१०८. बाग्लुङ्ग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९                                                                 २०५९।८।२
१०९. दाङ्ग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९                                                                     २०५९।८।२
११०. मानसिक अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०५९                                                              २०५९।१०।२७
१११. नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय (गठन) आदेश २०५९                                                                       २०५९।१०।२७
११२. डिल्लीरमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समिति (गठन) आदेश,२०६०                      २०६०।३।१२
११३. बिद्युत विकास कोष समिति (गठन) आदेश, २०६०                                                                         २०६०।६।८
११४. इलाम अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६०                                                                    २०६१।३।७
११५. लाहान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६०                                                                  २०६१।३।७
११६. मलंगवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६०                                                               २०६१।३।७
११७. परासी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६०                                                                 २०६१।३।७
११८. तम्घास अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६०                                                                २०६१।३।७
११९. तौलिहवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६०                                                            २०६१।३।७
१२०. गुलरीया अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६०                                                             २०६१।३।७
१२१. टीकापुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६०                                                             २०६१।३।७
१२२. जुम्ला अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६०                                                                २०६१।३।७
१२३. कलैया अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६०                                                               २०६१।३।७
१२४. पाँचथर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                             २०६२।५।२७
१२५. खाँदवारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                         २०६२।५।२७
१२६. फाप्लु अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                             २०६२।५।२७
१२७. दिक्तेल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                           २०६२।५।२७
१२८. सिन्धुली अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                            २०६२।५।२७
१२९. रसुवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                              २०६२।५।२७
१३०. मनाङ्ग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                             २०६२।५।२७
१३१. सन्धिखर्क अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                          २०६२।५।२७
१३२. जोमसोम अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                           २०६२।५।२७
१३३. रुकुम अस्पताल विकास समिति (गठन)आदेश,२०६२                                                               २०६२।५।२७
१३४. दैलेख अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                              २०६२।५।२७
१३५. मंगलसेन अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                            २०६२।५।२७
१३६. डडेल्धुरा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                           २०६२।५।२७
१३७. डोटी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                                २०६२।५।२७
१३८. म्याग्दी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                              २०६२।५।२७
१३९. उदयपुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                            २०६२।५।२७
१४०. प्यूठान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२                                                             २०६२।५।२७
१४१. मध्यपश्चिमान्चल क्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२                                      २०६२।५।२७
१४२. सूचना प्रविधि शहर विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                                            २०६२।९।११
१४३. विद्यार्थी वित्तीय सहयोग कोष विकास समिति (गठन) आदेश,२०६२                                              २०६२।११।२२
१४४. व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश,२०६३                                            २०६३।७।१३
१४५. राष्ट्रिय ताल संरक्षण विकास समिति (गठन) आदेश,२०६३                                                            २०६३।११।२३
१४६. रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्ष्पाण तथा पर्यटन विकास समिति (गठन) आदेश,२०६३                                  २०६३।११।२३
१४७. खप्तड क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश,२०६३                                                                         २०६३।१२।११
१४८. नेपाल प्रहरी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४                                                        २०६४।५।१७
१४९. एच.आई. भि. तथा एड्स रोग नियन्त्रण (गठन) आदेश, २०६४                                                        २०६४।५।६
१५०. निजामती कर्मचारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६४                                             २०६४।११।२४
१५१. पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६५                                                २०६५।१०।२०
१५२. बौद्ध दर्शन तथा गुम्बा विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६                                                           २०६६।६।२३
१५३. विदेह–मिथिला क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६                                      २०६६।१०।११
१५४. विराट क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६                                                   २०६६।१०।११
१५५. चिसापानी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६                                             २०६६।१०।११
१५६. कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६                                                २०६६।१०।११
१५७. लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६                                                २०६६।१०।११
१५८. सलहेश क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६                                                 २०६६।१०।११
१५९. सिम्रौन क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६                                                  २०६६।१०।११
१६०. कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६                                                   २०६६।१०।२५
१६१. बृहत्तर बराहक्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६६                                                                    २०६७।१।२७