Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

७. कोषको अध्यक्ष :

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री वा राज्यमन्त्री कोषको अध्यक्ष हुनेछ ।