Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२२. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क :

कोषले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा “संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय” मार्फत राख्नेछ ।