परिशिष्ट–६ रूढ भैसकेका आगन्तुक शब्द

परिशिष्ट–६ रूढ भैसकेका आगन्तुक शब्द

(भाग २ को २.१.१८ सँग सम्बन्धित)
रूढ भैसकेका आगन्तुक शब्द

बैंक, करेन्सी, नोट, ड्राफ्ट, पोस्टल अर्डर, चेक, ट्राभल चेक, क्रेडिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर
मेसिन, चार्ज कार्ड, डेभिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सेयर, कम्पनी, डिबेन्चर, बोनस, पेट्रोल,
डिजेल, डीन, कमाण्ड, मार्च, कमिसन, एजेन्ट, हायरपर्चेज, लिजिङ्ग हाउजिङ्ग,
डिस्काउन्ट, म्यानेजिङ, पब्लिक, प्रिमियम, डिसमिस, रिट, कोर्टफी, फुलकोट, रजिष्ट्रार
आदि ।