परिशिष्ट–७ लैङ्गिक तटस्थता सम्बन्धी शब्द

परिशिष्ट–७ लैङ्गिक तटस्थता सम्बन्धी शब्द

(भाग २ को २.१.२२ सँग सम्बन्धित)
लैङ्गिक तटस्थता सम्बन्धी शब्द

लिङ्गबोधी शब्द                                                  तटस्थ शब्द

पोइल दोस्रो                                                               विवाह
आइमाई/स्वास्नी                                                       मान्छे महिला
विधवा                                                                       एकल महिला
शिष्यनी/शिष्या                                                         शिष्य
छात्रा                                                                         विद्यार्थी
लेखिका                                                                    लेखक
कवयित्री                                                                   कवि
विधुर                                                                        एकल पुरूष
शिक्षिका                                                                   शिक्षक
गुरूमा                                                                     शिक्षक
विवाहिता                                                                 विवाहित
तरूण/तरूणी                                                        युवा
केटा/केटी                                                              किशोर
बुढो, बुढी                                                                ज्येष्ठ नागरिक
भूमिपति                                                                 जग्गाधनी
परिचारिका                                                             परिचर
पैत्रिक सम्पत्ति                                                        आमाबाबुको सम्पत्ति
जाहेरवाली                                                              जाहेरवाला
पितृक्रिया                                                               काजकिरिया वा किरिया
भाइनाइके                                                              नायब नाइके
वेश्यावृत्ति                                                               देहव्यापार