परिच्छेद–५ पदक

परिच्छेद–५ पदक

१६. पदकको प्रकार र मर्यादाक्रम : (१) यस ऐन बमोजिम जुनसुकै व्यक्तिलाई प्रदान गरिने पदक तथा त्यसको मर्यादाक्रम देहाय बमोजिम हुनेछन्ः–
(क) लोक श्री पदक ।
(ख) राष्ट्र सेवा पदक ।
(ग) सत्कार्य पदक ।
(घ) समाज सेवा पदक ।
(ङ) शिक्षा ज्योति पदक ।
(च) सगरमाथा पदक ।
(छ) सुकीर्ति पदक ।
(ज) वीरता पदक ।
(झ) शौर्य पदक ।
(ञ) प्राकृतिक प्रकोप पीडितोद्धार पदक ।
(ट) विकास रत्न पदक ।
(ठ) शान्ति पदक ।
(ड) विज्ञान प्रवीण पदक ।
(ढ) संविधान सभा निर्वाचन पदक ।
(२) अलङ्कार र पदकको मर्यादाक्रम कायम गर्दा अलङ्कारको मर्यादाक्रम सधैं माथिल्लो हुनेछ ।
१७. पुनः पदक पाएमा थपिने चिन्ह : यस ऐन बमोजिम एकपटक पदक पाइसकेको व्यक्तिले पुनः पदक पाएमा प्रत्येकपटकको निम्ति पहिलोपटक पाउँदाको पट्टिकामा १ सेन्टिमिटर लामो पहिलोपटक कास्य, दोस्रोपटक ताम्र, तेस्रोपटक रजत र चौथोपटक स्वर्णकोएक एक खुकुरी थपिनेछ ।
१८. पदक लगाउने क्रम : (१) एकभन्दा बढी पदक पाउने व्यक्तिले आफूले पाएका पदक लगाउँदा मर्यादाक्रम अनुसार दाहिने तर्पबाट लगाउनु पर्नेछ ।
(२) आफ्नो देशको पदक वा त्यसको स्वल्पाकार वा पट्टिका र विदेशी राज्यबाट प्राप्त विभूषणहरु वा तिनको स्वल्पाकार वा पट्टिका एकसाथ लगाउँदा आफ्नो देशको पदक वा त्यसको स्वल्पाकार वा पट्टिका विदेशी राज्यबाट प्राप्त विभूषण वा तिनको स्वल्पाकार वा पट्टिकाभन्दा दाहिने लगाउनु पर्नेछ ।