फर्निचर एवं फर्निसिङ्ग सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट