परिशिष्ट–१७ महिनाको उल्लेख

परिशिष्ट–१७ महिनाको उल्लेख

( भाग २ को २.१.४० सँग सम्बन्धित)
महिनाको उल्लेख

बैशाख, जेठ, असार, साउन, भदौ, असोज, कात्तिक, मंसिर, पुस, माघ, फागुन, चैत ।