Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

९. हिसाबको विवरण पठाउनु पर्ने :

प्रबन्ध समितिले आफ्नो संस्थाको हिसाबको विवरण लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सहित प्रत्येक वर्ष स्थानीय अधिकारीकहाँ पठाउनु पर्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.