फेहरिश्त “क” “राष्ट्रसभा” को रचना

फेहरिश्त “क” “राष्ट्रसभा” को रचना

(१) निर्वाचित सदस्यहरूः ४२
(क) तपसीलका जिल्ला( पंचायतका प्रधान पंचहरूः ३२

(१) पूर्व १ नं.   (१७) डडेलधुरा
(२) पूर्व २ नं.    (१८) वैतडी
(३) पूर्व ३ नं.     (१९) जुम्ला
(४) पूर्व ४ नं.    (२१) चिसापानी
(५) धनकुटा     (२१) चारभंज्यांगभित्र
(६) इलाम      (२२) वारा पर्सा
(७) प. १ नं.    (२३) रौतहट
(८) प. २ नं.    (२४) महोत्तरी
(९) प. ३ नं.     (२५) सर्लाही
(१०) प. ४ नं.    (२६) सप्तरी
(११) पाल्पा     (२७) सिरहा
(१२) गुल्मी      (२८) मोरङ्ग र झापा
(१३) सल्यान    (२९) पाल्ही र माझखण्ड
(१४) प्यूठान     (३०) खजहनी र स्यूराज
(१५) दैलेख       (३१) बाँके र वर्दिया
(१६ डोटी         (३२) कैलाली – कंचनपुर
(ख) तपसीलका नगर पंचायतका प्रधान पंचहरूः ( ४
(३३) काठमाडौं (३५) भक्तपुर
(३४) ललितपुर (३६) वीरगंज
टिप्पणी( जनसंख्या वा क्षेत्रफलको हिसाबबाट इलाकाको बाँडफाँड भएमा जम्मा संख्यामा फरक नपारी माथि तोकिएका ठामठामबाट आउने सदस्यको संख्यामा घटबढ हुन सक्दछ ।
(ग) तपसीलबमोजिमका विशेष काम वा योग्यताद्वारा भर मुलुकका विशेष प्रतिनिधिबाट सदस्य हुन पाउने –  ६
(१) साहूमहाजन व्यापारीहरूबाट – १

सरकारलाई सालीयाना रु. १०० वा सो भन्दा बढी अङ्क भन्सार वा बजार महसूल ३ वर्षसम्म लगातार बुझाउनेहरूले आपसबाट प्रतिनिधि छात्रे ।
(२) बिर्तावाल, जीमिन्दारहरूबाट- १ २० रोपनी वा १० पाथी बीउ जाने वा १० बिगाहा वा सो भन्दा बढी जग्गाका धनीहरू वा रु.१०००। सम्म वा बढी मालपोत तिर्नेहरूले आपसबाट प्रतिनिधि छात्रे ।
(३) लेखपढ गरेकाबाट- २
म्याट्रीक वा मध्यमा र सो भन्दा बढी योग्यता हुनेले ग्रेजुएट, आचार्य वा नेपालीमा सोही सरह योग्यता भएकाहरूलाई सदस्य छात्रेछन् ।
(४) सरकारी कर्मचारीहरूबाट – १
(५) श्रमजीवीबाट- १
४ र ५ दफा विषय नियम सरकारबाट बत्रेछ ।
(२) नियुक्त सदस्यहरू- २८

श्री ३ महाराजबाट यी सदस्यहरू नियुक्त हुनेछन् ।