१५. सह–कुलपति

१५. सह–कुलपति

(१)  शिक्षामन्त्री वा शिक्षा राज्यमन्त्री विश्वविद्यालयको सह–कुलपति हुनेछ ।
(२) कुलपतिको अनुपस्थितिमा सह–कुलपतिले कुलपतिको कार्यभार सम्हाल्नेछ ।