अनुसूची दफा १ (२) सँग सम्बन्धित

अनुसूची दफा १ (२) सँग सम्बन्धित

पूर्व पट्टि हर्जा माठी र गोठ दमार डाँडा, दक्षिण पट्टि सानो तथा ठूलो चूरीया अंबुवा चौकी शोमेश्वर पर्वत नारायणीको किनारासम्म, उत्तर पट्टि गोठ दमार डाँडा सुपारीटार, भैरव डाँडा र अरू महाभारतको दक्षिण शाखाका पाखाहरू र नारायणगढ र मस्यौङ्ग, पश्चिम पट्टि नारायणी, नारायणी राप्तीको संगमसम्म ।