भाग १- प्रारम्भिक

भाग १- प्रारम्भिक

१. संविधान–मूल कानूनः– (१) यो संविधान नेपालको मूल कानून हो र यसमा रहेका उपबन्धको अधिनमा रही यससँग बाझिने नेपाल कानून बाझिएसम्म खारेज हुनेछ ।

(२) यस संविधानको कुनै कुराले पनि राजगद्दी उत्तराधिकार सम्बन्धी श्री ५ महाराजाधिराजको वंशाणुक्रम, रीत, परम्परा र भइरहेको ऐनलाई बदल्ने वा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने छैन ।

(३) यस संविधानमा “श्री ५” शब्दले श्री ५ बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहका शाही वंशज आर्य संस्कृतिका अनुयायी हिन्दु धर्मावलम्बी गद्दिनसीन श्री ५ महाराजाधिराजलाई सम्बोधन गरेको सम्झनु पर्दछ ।