७. सांगठनिक संरचना

७. सांगठनिक संरचना

७. सांगठनिक संरचना

नेपालमा दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय परमाणु नीतिको कार्यान्वयनको सम्वन्धमा आवश्यक निर्देशन तथा मार्गदर्शन दिन वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा “परमाणु निर्देशक समिति” रहनेछ । सो समितिले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञहरू रहेको प्राविधिक समितिहरू गठन गर्न सक्नेछ । परमाणु निर्देशक समितिको गठन निम्नानुसार हुनेछ ।

१. माननीय मन्त्री÷राज्य मन्त्री, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अध्यक्ष
२. माननीय सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (सम्वन्धित क्षेत्र हेर्ने) सदस्य
३. सचिव, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सदस्य
४. सचिव, गृह मन्त्रालय सदस्य
५. सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सदस्य
६. सचिव, रक्षा मन्त्रालय सदस्य
७. सचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय सदस्य
८. सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय सदस्य
९. सचिव, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सदस्य
१०. सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान सदस्य
११. प्रमुख, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर सदस्य
१२. प्रमुख, वि.पि. कोइराला क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर सदस्य
१३. विभागीय प्रमुख, त्रि.वि.वि., भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग सदस्य
१४. नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको परमाणु क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञहरू २ जना सदस्य
१५. वैज्ञानिक सल्लाहकार, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सदस्य
१६. सहसचिव, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सदस्य सचिव

यस नीतिको कार्यान्वयनमा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको भूमिका प्रवद्र्धक, सहजकर्ता र नियामकको रूपमा रहनेछ ।