पुराना कानून संग्रह > ऐतिहासिक दस्तावेज

पुराना कानून संग्रह > ऐतिहासिक दस्तावेज

Ser.No ऐतिहासिक दस्तावेज
1उजीरसिँह थापाको जंगी तथा निजामती स्थिति बन्देज, १८७९
2गोर्खापत्रमा के छाप्न हुने के छाप्न नहुने, १९५८
3जग्गाको क्षेत्रफल लेख्ने पुरानाे तरिका
4जङ्गल र सीमाना सम्बन्धी सवाल, १८८५
5जयस्थिति मल्लको सुधार
6राजा जयस्थिति मल्लद्वारा बनाउन लगाइएको कानून, १४३६
7नेपाल बैंक कानून, १९९४
8नेपाल विवाह बिल, २०११
9जग्गाको जाँच सम्बन्धी रूक्का, १८४८
10पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य-उपदेश
11महेन्द्र मल्लको स्थिति
12१९८८ / १९९३ / १९९९ सालको यसरी निरुत्साहित गरियो मृत्युदण्ड कार्यान्वयनलाई
13रणबहादुर शाहको कानूनी बन्दाेबस्त
14राजेन्द्रको न्यायिक बन्दनेबस्त, १८८३
15रामशाहको कचहरीको मर्यादा
16सतीप्रथा नियन्त्रण गर्ने १९४४ सालको इस्तिहार
17सवारीको रुल, १९८७
18