पुराना कानून संग्रह

पुराना कानून संग्रह > संविधान

Ser.Noसंविधानहरु
1नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४
2नेपाल अन्तरीम शासन विधान,२००७
3नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५
4नेपालकाे संविधान, २०१९
5नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७
6नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

पुराना कानून संग्रह > ऐन

Ser.Noऐन
1अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९
2आकस्मिक काेष ऐन, २०१६
3औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम ऐन, २०३९
4आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८
5आयकर ऐन, २०३१
6आय र कर व्यवस्थापन ऐन, २०१६
7आर्थिक ऐन, २०६३
8आर्थिक ऐन, २०६५
9आर्थिक ऐन, २०६६
10आर्थिक ऐन, २०६७
11आर्थिक ऐन, २०६८
12औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८
13ओद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९
14औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालीम ऐन, २०३९
15केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०६३
16कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३
17करार ऐन, २०५६
18करार सम्बन्धी ऐन, २०२३
19कालोबजार ऐन, २००८
20कृषि विकास बैङ्क ऐन, २०२४
21कोर्ट फी ऐन, २०१७
22खाद्यान्न सञ्चय निवारण ऐन, २००८
23गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
24गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको वडाको सङ्ख्या निर्धारण ऐन, २०७३
25गाली र बेइज्जत ऐन, २०१६
26घर जग्गा कर ऐन, २०१९
27घर जग्गा बहाल कर ऐन, २०२३
28जनगणना ऐन, २००९
29जन प्रतिनिधित्व ऐन, २०१५
30उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
31निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
32न्याय प्रशासन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन बनेको ऐन, २०६७
33मुलुकी ऐन, २०२०
34राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७५
35रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२०
36राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७०
37लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३
38विदेशी लगानी कर ऐन,२०१९
39सम्पत्ति कर ऐन, २०४७
40उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६
41निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७०
42पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३
43लगानी बोर्ड ऐन, २०६८
44विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९
45बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८
46राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन,२०७०
47लेखा परीक्षाण ऐन, २०४८
48सवारी साधन कर ऐन, २०३१
49दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९
50जीवनाशक विषादी ऐन,२०४८
51मुलुकी ऐन, १९१०
52आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
53राहदानी ऐन, २०२४
54वन ऐन, २०४९
55वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
56औधोगिक व्यवसाय ऐन, २०७३
57भष्ट्राचार निवारण ऐन, २०१७
58खेलकुद विकास ऐन, २०४८
59स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
60राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, २०७६
61विनियोजन ऐन, २०७६
62आर्थिक ऐन, २०७६

पुराना कानून संग्रह > नियम

Ser.No नियम
1आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६
1गैर सैनिक हवाई उडान नियमावली, २०५२
3जनप्रतिनिधित्व नियमावली, २०१५
4जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२
5नेपाल गुणस्तर (प्रमाण–चिन्ह) नियमावली, २०४०
6नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली, २०२४
7नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५८
8 नेपाल शिक्षा सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरू, २०५०
9नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२
10नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०६९
11नेपाल सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०६४
12नेपाली सेनाका भगुवा उपर गरिने (कारवाही) नियमावली, २०२३
13नेपाली सेना (दैनिक तथा भ्रमण भत्ता) नियमावली, २०३३
14नेपाली सैनिक विमान संभार समूह नियमावली, २०४२
15न्याय परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०५६
16पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८
17प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०४८
18प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०४६
19प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४
20प्रशासकीय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी नियमहरू, २०४२
21प्रशासकीय कार्य फछ्र्यौट नियमहरू, २०२६
22प्रहरी कर्मचारीको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता नियमहरू, २०२७
23प्रहरी नियमावली, २०४९
24प्रहरी पहरा गण गठन नियमावली, २०६४
25प्रहरी प्राविधिक नियमावली ,२०५८
26प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली, २०४६
27बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०५३
28बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१
29बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली, २०६२
30बिमा नियमावली, २०४९
31बिरुवा संरक्षण नियमावली, २०३१
32भन्सार नियमावली, २०२६
33मतदाता नामावली सम्बन्धी नियमावली, २०५२
34राजनैतिक दल दर्ता (निर्वाचन प्रयोजन) नियमावली, २०६३
35राष्ट्रिय शिक्षा समिति नियमहरू, २०२९
36राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०४८
37विद्युत महसुल निर्धारण नियमावली, २०५०
38शान्ति कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६५
39शिक्षा (आठौं संशोधन) नियमावली, २०७१
40 शिक्षा (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६७
41 शिक्षा (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६७
42श्रम नियमावली, २०५०
43श्री ५ को सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०१५
44श्री ५ को सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०३८
45श्री ५ को सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०४७
46श्री ५ को सरकार (कार्य–विभाजन) नियमावली, २०५७
47संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४
48सम्पत्ति शुद्धीकरण ( मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०६६
49सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियम, २०१३
50 सरकारी कार्यालय (निरीक्षण) नियमावली, २०२६
51सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९
52सशस्त्र प्रहरी (प्राविधिक समूह) नियमावली, २०६७
53सहकारी नियमावली, २०४९
54सार्वजनिक खरिद (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६८
55सार्वजनिक सुरक्षा नियम, २०१२
56सेना प्राड विवाक (भर्ना, बढुवा र सेवा शर्त) नियमहरु, २०२९
57सैनिक बिदा नियमहरू, २०१९
58 सैनिक (हवाई परिवहन) नियमावली, २०३०
59स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०५६
60 स्वास्थ्यकर (धुम्रपान तथा मदिरा दस्तुर) कोष नियमावली, २०५१
61 हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६
62हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६
63हुलाक नियमावली, २०२०
64हुलाक बचत बैङ्क नियमावली, २०३३
65होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) (अधिकारी तोक्ने) नियमहरू, २०२४
66जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२
67संविधान सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७०
68नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४
69सहकारी नियमावली, २०४९
70उच्च माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०५२
71निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८
72हवाई सुरक्षा (व्यवस्था) नियमावली, २०४६
73दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, २०३९
74स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७५
75राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली,२०७४
76वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४
77सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५
78लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९
79पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६४
80सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५

पुराना कानून संग्रह > ऐतिहासिक दस्तावेज

Ser.No ऐतिहासिक दस्तावेज
1उजीरसिँह थापाको जंगी तथा निजामती स्थिति बन्देज, १८७९
2गोर्खापत्रमा के छाप्न हुने के छाप्न नहुने, १९५८
3जग्गाको क्षेत्रफल लेख्ने पुरानाे तरिका
4जङ्गल र सीमाना सम्बन्धी सवाल, १८८५
5जयस्थिति मल्लको सुधार
6राजा जयस्थिति मल्लद्वारा बनाउन लगाइएको कानून, १४३६
7नेपाल बैंक कानून, १९९४
8नेपाल विवाह बिल, २०११
9जग्गाको जाँच सम्बन्धी रूक्का, १८४८
10पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य-उपदेश
11महेन्द्र मल्लको स्थिति
12१९८८ / १९९३ / १९९९ सालको यसरी निरुत्साहित गरियो मृत्युदण्ड कार्यान्वयनलाई
13रणबहादुर शाहको कानूनी बन्दाेबस्त
14राजेन्द्रको न्यायिक बन्दनेबस्त, १८८३
15रामशाहको कचहरीको मर्यादा
16सतीप्रथा नियन्त्रण गर्ने १९४४ सालको इस्तिहार
17सवारीको रुल, १९८७
18

पुराना कानून संग्रह > अध्यादेश

Ser.No अध्यादेशहरु
1आर्थिक अध्यादेश, २०६९
2नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
3नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९
4निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०६९
5निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
6आर्थिक अध्यादेश, २०७०
7पारस्परिक कानूनी सहायता अध्यादेश, २०६९
8 बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७४
9बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९
10राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७०
11राष्ट्र ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश
12राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४
13विनियोजन अध्यादेश, २०६९
14विनियोजन अध्यादेश, २०७०
15सङ्गठित अपराध निवारण अध्यादेश, २०६९
16संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७०
17सपुर्दगी अध्यादेश, २०६९
18सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७०
19<केही अध्यादेशलाई खारेज गरी ऐनको साविकको व्यवस्थालाई जगाउन बनेको अध्यादेश>

पुराना कानून संग्रह > गठन आदेश

Ser.Noगठन आदेश
1इनरुवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
2ईलाम अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
3उदयपुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
4ओखलढुङ्गा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
5कटारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
6कलैया अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
7कालिकोट अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
8खाँदवारी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
9गुलरीया अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
10गोरखा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
11गौर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
12चौतारा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
13जनकपुर अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) अादेश, २०४५
14जलेश्वर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
15जाजरकोट अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
16जोमसोम अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
17टीकापुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
18डडेल्धुरा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
19डोटी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
20डोल्पा अस्पताल विकास समिति (गठन)आदेश, २०६९
21तम्घास अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
22ताप्लेजुङ्ग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
23तेह्रथुम अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
24तौलिहवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
25दमौली अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
26दार्चुला अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
27दिक्तेल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
28दैलेख अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
29धनकुटा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
30
धादिङ्ग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
31धौलागिरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८
32पर्वत अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
33प्यूठान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
34परासी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
35पाल्पा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
36पोखरीया अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
37पाँचथर अस्पताल विकास समिति (गठन)आदेश, २०६२
38
फाप्लु अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
39बझाङ्ग अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
66सल्यान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
40बन्दीपुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
41बाजुरा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
42बैतडी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
43भक्तपुर अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०५९
44भरतपुर अस्पताल विकास समिति (गठन ) आदेश, २०५९
45भैरहवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
46भोजपुर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
47म्याग्दी अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
48मनाङ अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
49मलंगवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
50महाकाली अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) अादेश, २०४५
51मेची अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) अादेश, २०४५
52मंगलसेन अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
53रङ्गेली अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
54रसुवा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
55राप्ती अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८
56राप्ती उप–क्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६८
56रुकुम अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
57रामेछाप अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
58रोल्पा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
60लाहान अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६०
61लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५
62शिवराज अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
63स्याङ्जा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
64सगरमाथा अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५
69सेती अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४५
68सिराहा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
65सन्धिखर्क अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
67सिन्धुली अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६२
70हुम्ला अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
71हेटौंडा अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०५९
72त्रिशुली अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
73विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०६९
सि.नं.पुराना नीति
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सीप विकाससम्बन्धी नीति, २०६४
राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६