कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने काम समेतको लागि एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३ ले नेपाल कानून आयोग स्थापना गरेको हो ।

आयोगको गठन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरुको योग्यता, पदावधि, सेवा शर्त तथा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा  ऐनले विस्तृत व्यवस्था गरेको छ ।

माधव पौडेल अध्यक्ष
भेष राज शर्मा, उपाध्यक्ष
भेष राज शर्मा उपाध्यक्ष
चिरन्जीवी खनाल सचिव
आलाेक चन्द्र श्रेष्ठ सह सचिव एवम प्रवक्ता ९८६३०३२७९८
जंग बहादुर डाँगी उप सचिब एवम सूचना अधिकारी ९८६३०३२७९१

कार्यक्रम / गतिविधिहरु