Nepal Law Commission
सम्पर्क
ठेगाना:
Singha Durbar
Kathmandu
Bagmati
NEPAL

इमेल: यो इमेल ठेगानालाई सुरक्षित गरीएको छ । यसलाई जाभा स्क्रिप्टमार्फत हेर्न सकिनेछ ।
टेलिफोन: +977 1 4211192 / 4211202
फ्याक्स्: +977 1 4211194
http://www.lawcommission.gov.np

 
सूचनालाई यो रुपमा डाउनलोड गर्नुहोस् भी कार्ड


You are here: