सम्पर्क

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, नयाँ बानेश्वर,

काठमाडौं, नेपाल

E-mail:  info@lawcommission.gov.np
Telephone:  फोन: ४४८११९७, ४४८१०४३, ४४८१०४६, ४४८१०५९
Fax: फ्याक्स:  ४४८१७०४
http://www.lawcommission.gov.np

 

सन्देश या प्रतिक्रिया पठाउनुहोस

नाम(required)

तपाईको ई-मेल (required)

विषय

तपाईको सन्देश/प्रतिक्रिया