आ.व. २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण

माननीय कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री श्री अग्नी प्रसाद खरेलज्यू समक्ष नेपाल कानून आयोगको आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरियो । आयोगका तर्फवाट अध्यक्ष श्री उमेश चन्द्र झाले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो ।

ANNUAL REPORT 2072